Gestalttherapie

De Gestaltbenadering heeft aandacht voor:
• wat aandacht vraagt: stil staan bij wat is, niet bij wat zou moeten
• wat ons lichamelijke gewaarwording ons vertelt over onszelf en onze relaties
• de wisselwerking tussen lichaam, geest en emotie
• gevoelens, woorden, gedachten en daden
• lichamelijke, psychische klachten en hoe de maatschappij hier mee omgaat
• de ontbrekende pool die je terug in balans kan brengen
• de inzet van spontaneïteit en creativiteit in (werk)relaties
• wat vastzit en zoekt hoe het weer in beweging kan komen

Ook al suggereert de naam “gestalttherapie” dat het alleen om therapie zou gaan, toch beslaat het een gebied dat veel ruimer is dan dat van de psychotherapie alleen. Gestalttherapie heeft haar voornaamste bronnen in de waarnemingspsychologie (Kohler), de veldtheorie (Lewin), de fenomenologie (Merleau-Ponty) en de antropologie (Buber).

Ik ben zeer geraakt door de filosofie van de GESTALTBENADERING die de nadruk legt op de mens in relatie, in plaats van op de geïsoleerde mens. Volgens deze benadering ervaren mensen psychische, emotionele of lichamelijke PROBLEMEN wanneer het CONTACT MET DE OMGEVING VERSTOORD is en ze niet in staat zijn dit te herstellen. Dat heeft tot gevolg dat de therapie zich richt op veranderingen in de wijze van omgaan met de wereld, en niet op het afleren van ongewenst individueel gedrag. De Gestaltbenadering biedt een mogelijkheid om aktief te kijken naar manieren om weer in beweging te komen en zinvolle keuzes te maken.

Deze opvatting is anders dan die van de meeste andere psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het individueel geestelijk evenwicht.
Wanneer je kiest voor de Gestaltbenadering, zal je merken dat de therapeut niet alleen bij je problemen zelf stilstaat, maar juist meer nadruk legt op de manier waarop je ze ervaart, welke betekenis ze hebben in je leven en hoe je ermee omgaat in je relaties.

Gestalttherapie is EEN VORM VAN PSYCHOTHERAPIE. Gestalttherapie wil zeker HELEND (en dus therapeutisch) zijn, zoals ook de term “gestalt” (d.w.z. een “geheel”) duidelijk maakt. Het Duitse woord gestalt is niet letterlijk te vertalen. Je kunt Gestalt het best omschrijven als een zinvol samenhangend geheel. Binnen dit geheel heeft alles een plaats en is alles van waarde. Ook de verborgen, weggedrukte, pijnlijke delen van de mens worden in Gestalt als bijzonder waardevol gezien.

Een wezenlijk MENSBEELD van de gestalttherapie is:
Een mens is in voortdurende ontwikkeling in relatie tot zijn omgeving, voortdurend strevend naar het voleindigen, afmaken van nog ‘onaffe’ zaken (=Gestalten) of niet voldane behoeften uit zijn verleden: verdriet, boosheid, wrok, rouw, schuldgevoel, schaamte, gevoelens van minderwaardigheid, eenzaamheid enzovoorts.
Een centraal UITGANGSPUNT in de gestalt is de ‘organische zelfregulering’. Dit wil zeggen dat de capaciteit om het leven aan te kunnen en om in harmonie met jezelf te leven in de wezenlijke natuur van de mens besloten ligt. Anders gezegd: ieder mens draagt de mogelijkheden en kwaliteiten in zich om antwoord te geven op levensvragen en problemen als deze zich aandienen.

Volgens de gestalttheorie zijn contact en relaties voor een mens even noodzakelijk als zuurstof en water. Om die reden wordt ‘Gestalt’ ook wel eens de THERAPIE VAN HET CONTACT genoemd. Uitgangspunt is dat je als mens een onlosmakelijk onderdeel bent van je omgeving, je gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat.

Door het contact met de therapeut wordt zichtbaar en bespreekbaar hoe jij ten opzichte van je omgeving staat en reageert. In dit contact ligt de nadruk niet op ‘praten over’ maar op ‘ervaren wat er gebeurt’. We gebruiken al onze zintuigen en worden ons zo bewust van wat NU op de voorgrond treedt.

In relatie met een gestalttherapeut leer je meer bewust te worden, ‘GEWAAR’ te zijn van wat je VOELT, DENKT en DOET hier en nu. Door hierbij stil te staan samen met de therapeut ga je onderscheid maken tussen wat je echt wilt en wat je “zou moeten van…”.
Je leert beter je eigen verantwoordelijkheid nemen voor je persoonlijke keuzes en keuzes maken die bij jouw levensweg passen.

Zo groeit het besef dat je iedere minuut keuzes kan maken over je eigen leven en dat je daar zelf een wending aan kan geven. In het nu ben je, handel je, in het nu verander je.
Als het op één terrein van je leven beter gaat, zal je hieruit de nodige energie putten om ook op andere terreinen aan verbetering of verandering te werken. Zo word je de ondernemer van je eigen bestaan en heb je minder het gevoel slachtoffer te zijn van alles wat je overkomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>