Over Jeroen van Staveren

Mijn belangstelling voor gestalttherapie is ontstaan toen ik er kennis mee maakte. Een aantal principes van de gestalttherapie is enorm ondersteunend om zelf stappen te zetten. Zo’n principe is de aandacht voor contact maken met er bij jezelf speelt en wat de omgeving met je doet. Dit heet gewaar zijn of opmerkzaam zijn en heeft veel met gevoel te maken. Dit is een enorme verrijking als je beseft hoe vaak we vooral ‘in ons hoofd zitten’. De verrijking was dat ik zekerder werd van mezelf en beter onder woorden kon brengen wat ik zelf wilde.
Een ander principe is het zelf-herstellend vermogen van iedereen en dat ieder persoon zelf zijn eigen manier vindt om zich te uiten. De eigen ervaring doet er toe.

jvs
Deze principes zijn terug te vinden in de therapie. De therapeut ondersteunt in de zoektocht naar de betekenis van de eigen ervaringen. De therapeut interpreteert niet maar geeft ruimte om zelf te ontdekken.

Voor mij was het belangrijk om uit te zoeken hoe het verzwegen Indonesische verleden in mijn familie doorwerkte in mijn identiteit. Ik voelde me vaak een buitenstaander zonder dat ik precies wist waar dat mee te maken had en waardoor ik ook niet kon kiezen (overigens kwam dit niet alleen door de Indonesische achtergrond).

Ik ben ooit afgestudeerd in de sociale geschiedenis; daarnaast heb ik me verdiept in economie en bedrijfseconomie. Ik heb veel trainingen verzorgd voor ondernemingsraden.

Vanuit de behoefte om meer advies- en werk te doen heb ik in 2001 de opleiding ‘omgaan met verandering in organisaties’ gevolgd bij het Nederlands-Vlaamse Gestaltinstituut ‘Multi-di-MensĀ“. Deze opleiding was gericht op het coachen van groepen en organisaties bij ingrijpende veranderingen.

Vervolgens heb ik de opleiding tot gestalttherapeut gevolgd bij de Nederlandse Stichting Gestalt (NSG) in Amsterdam. In 2008 heb ik de studie afgerond.

Naast mijn werk als therapeut en coach ben ik verbonden aan de afdeling opleidingen van FNV Bondgenoten. Deze afdeling verzorgt cursussen voor kaderleden van FNV Bondgenoten: dit zijn vrijwilligers die in hun bedrijf actief zijn voor de vakbond. Ik verzorg veel cursussen over effectieve communicatie, veelal over de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten tussen de vakbond en een werkgever of werkgeversvereniging). Door effectieve communicatie oefenen de kaderleden om hun collega’s bij de cao te betrekken.

Verder begeleid en ondersteun ik collega’s bij veranderingstrajecten in bedrijven en in de FNV.

Ik ben 56 jaar, ik heb een relatie en ik ben vader van een zoon en een dochter, die beide studeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>